Tillgänglighet

Tillgänglighet, eller a11y (accessability) som det så brukar refereras till är området inom det digitala som går ut på att göra information tillgänglig för alla (1). Det kan vara allt från att se till att en webbplats är läsbar för en skärmläsare så ni kan stötta eran kundbas som har svårt för att läsa, till exempel våra äldre, eller synskadade, eller att hjälpa kunder med funktionsnedsättning, som använder sig av andra verktyg för navigering.

Varför är det viktigt?

Vi lever i en tid där allt mer information presenteras digitalt och det blir att svårare för de som inte kan ta del av den. Det kan vara allt från att inte kunna se en bild, till att inte kunna navigera på en webbplats. Det är viktigt att se till att alla kan ta del av informationen på lika villkor.

Vad får vi hjälp med?

Mitt mål är att kunna erbjuda en enkel och tydlig beskrivning av vad ni kan göra för att höja er grundnivå. Detta innebär att jag sätter upp kontinuerliga genomgångar av er hemsida(2) (från flera källor (3)) med evigt förändrande verktyg för att identifiera problemområden.

Läs mer

  1. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
  2. https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/
  3. https://pa11y.org/

Bra att veta...

Mitt erbjudande och leverans är inte en ersättning för en fullständig tillgänglighetsgenomgång som kräver en specialist. Det jag erbjuder är ett billigare och enklare sätt att göra ett lyft för er och era kunder. Resultate är att ni behöver lägga mindre tid och insats hos en specialist, och mer tid och kostnad på att fokusera på we affär.

Vi hjälper er en bit på vägen!

Vill ni komma igång med att se över er tillgänglighet för att förbereda er för en mer inklusiv och bättre webb? Vill ni föregå nya stadgar som ställer större krav på oss som erbjuder digitala tjänst? Tveka inte med att ta kontakt med mig.

Se till att ni finns för alla! 🫂